T mobilusis fiskalinis kasos aparatas

Kiekvienas verslininkas, kurio tiesioginis vardas yra kasos aparatas, kiekvieną dieną kovoja su naujomis problemomis, kurias gali sukelti ir indai. Kaip ir visa elektroninė įranga, kasos aparatai nėra nepriklausomi nuo sprendimų ir kartais sugenda. Ne visi įmonių savininkai žino, kad bet kuriuo metu, kai įrašai daromi naudojantis kasos aparatu, jie turėtų turėti įvairių tokių prietaisų - šiandien dėl šio tobulo sugedimo.

Atsarginio „elzab“ kasos aparato trūkumas toliau parduodant prekes ar teikiant pagalbą gali pakenkti mokesčių inspekcijai skiriant nuobaudas, nes tai neleis pardavimo sąraše suskaidyti pagrindinio prietaiso. Dokumentuose, laikomuose kartu su kasos aparatu, turėtų būti kasos aptarnavimo knygelė. Šis dokumentas ne tik papildo visus įrenginio remontus, bet taip pat gauna patarimų apie kasos apmokestinimą ar keitimąsi mintimis. Įveskite tarnybinę poziciją turi būti aukščiau unikalaus numerio, kurį mokesčių inspekcija suteikė kasai, įmonės pavadinimą ir patalpų, kuriose naudojami grynieji pinigai, adresą. Visa ši informacija yra efektyvi sėkmingai atliekant mokesčių auditą. Bet kokie kasos aparato atminties pokyčiai ir jo keitimas priklauso nuo specializuotos tarnybos veiklos, su kuria kiekvienas verslininkas, naudojantis kasos aparatus, turėtų atsiminti pasirašytą sutartį. Kas yra svarbu - jūs turėtumėte pranešti mokesčių inspekcijai apie bet kokius kasos techniko pasikeitimus. Pardavimai kasose turėtų būti vykdomi nenutrūkstamai, o norint sėkmingai užpildyti kasos aparato atmintį, reikia pakeisti atmintį paskutine, tuo pačiu turint galimybę skaityti atmintį. Skaitykite savo kasos aparato atmintį - panašiai, kai ją keičiate, daro tik ir tik įgaliotas subjektas. Be to, prekę norėtumėte užpildyti dalyvaujant mokesčių inspekcijos darbuotojui. Iš kasos atminties skaitymo surašoma tinkama ataskaita, kurios vienas egzempliorius siunčiamas mokesčių inspekcijai, kitas - verslininkui. Jam reikia saugoti šį protokolą pagal naujus dokumentus, susijusius su kasos aparatu - jo nebuvimas gali turėti įtakos nuobaudos paskyrimui įstaigoje.